CÁC THỂ LOẠI BÀI VIẾT PR DO SHTK ĐẢM NHẬN TỪ 1.9.2019

photo-CÁC THỂ LOẠI BÀI VIẾT PR DO SHTK  ĐẢM NHẬN TỪ 1.9.2019

CÁC THỂ LOẠI BÀI VIẾT PR DO PHÓNG VIÊN ĐẢM NHẬN TỪ 1.9.2019

Thể loại khai thác tin (từ 200-500 từ)

* Dựa trên tư liệu của khách để biên tập và xử lý thành tin (tin ngắn).

* Chủ động khai thác thêm tư liệu kết hợp yêu cầu của khách hàng (Tin sâu).

Quy định tin ngắn: Đây là thể loại ngắn nhất và sẽ được đọc nhiều nhất. Vì dễ đọc nên tin ngắn giúp người ta nắm được một sự việc một cách nhanh nhất. Tin ngắn thường gần 300 ký tự: đó chính là tiêu chí. Tin ngắn chỉ dài một đoạn và có thể đọc một hơi.

Tin ngắn cần phải lựa chọn thông tin sao cho chỉ giữ lại thông tin chính, cô đọng cách tối đa bằng cách dùng từ ngữ đơn giản và chính xác.

Quy định tin sâu: Tin sâu dài hơn tin ngắn. Nó cho phép phát triển một chút thông tin và giải thích thêm (như thế nào, tại sao...). Có thể nhắc lại những sự việc diễn ra trước đó, đưa ra những thông tin về tiểu sử, trích dẫn một số lời phát biểu.

Thể loại bài viết thông thường: Từ 800 từ -1.000 từ

  • Xử lý bài viết dựa trên thông cáo báo chí để hoàn thành bài báo hấp dẫn.
  • Xử lý bài viết dựa trên tư liệu khách hàng cung cấp theo nội dung yêu cầu.
  • Xử lý bài viết dựa trên tư liệu khách hàng kết hợp tự khai thác thêm.
  • Xử lý bài viết độc lập, tự tìm kiếm tài liệu để đáp ứng yêu cầu content của khác hàng.
  • Xử lý bài viết độc lập chuyên sâu kết hợp khai thác ý kiến chuyên gia (theo yêu cầu khách hàng chỉ định và đã thống nhất bản quyền với chuyên gia) để phục vụ nội dung yêu cầu của khách hàng.

Phóng viên trực tiếp đi khai thác sự kiện: Tính bao gồm chi phí viết bài ở từng thể loại + thêm chi phí đi lại.

Thể loại bài viết e Magazine – Triển khai theo đơn đặt của khách hàng - Kết hợp đội content + đội Concept trong thiết kế.

Thông tin chi tiết về giá xin gửi về email: contactshtk@gmail.com hoặc contentshtk@gmail.com

SHTK

admin

Đối tác của chúng tôi

about

Theo dõi chúng tôi

short